Shipping policy

זמן עיבוד
הזמן שאני צריך להכין הזמנה למשלוח משתנה. לקבלת פרטים, ראה פריטים בודדים.
מסי מכס וייבוא
הקונים אחראים לכל מס המכס והייבוא שעשוי לחול. אני לא אחראי לעיכובים בגלל המכס.